Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

lĄDOWISKO


Nowy maszt z podświetlanym wskaźnikiem, lampy, przyłącz elektryczny, monitoring, brama automatyczna. Loty wykonywane są całodobowo.

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Otrzymaliśmy 2 470 800 zł z rezerwy Prezesa Rady Ministrów!

 

W trakcie konferencji prasowej 13 października tego roku wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała m.in., że Szpital Woj. im. św. Ojca Pio w Przemyślu otrzymał na restrukturyzację 2 470 800 zł z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów.

Suma środków w ramach tej rezerwy dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego wyniesie prawie 10 milionów złotych i zostanie przeznaczona na:

1) zakup gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2 734 952 zł,

2) zadania pod nazwą: „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu” w  kwocie 2 470 800 zł. Przedmiotem tego zadania są zakupy sprzętu oraz modernizacja: Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym o dodatkowe skrzydło w bloku A oraz utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru; Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na Oddział Pulmonologiczny; Pracowni ESWL (Pozaustrojowa Litotrypsja kamieni układu moczowego); Centralnego Bloku Operacyjnego; Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii; Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii; Oddziału Okulistycznego.

Czytaj więcej...

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka.

Celem głównym inwestycji jest zwiększenie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów infrastruktury budowlanej oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Przemyślu i okolicach. Całkowity koszt remontu oddziału to około mln złotych dokonany ze  środków własnych szpitala. Prace remontowe trwały ponad 6 miesięcy, a w tym czasie zostało wykonane m.in.: generalna modernizacja sali porodowej; nowy podział sal; montaż nowoczesnej lampy operacyjnej na sali porodów rodzinnych (przeniesionej z bloku operacyjnego z ul. J. Słowackiego);

Czytaj więcej...

Wykonaliśmy dodatkowe bezpłatne badania spirometryczne

W dniach 25 i 27 września tego roku personel medyczny Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc przeprowadził bezpłatne badania spirometryczne oceniające wydolność oddechową pacjentów, czyli pojemność płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego. Badaniom poddało się 50 pacjentów. wśród nich 12 osób, u których stwierdzono zaburzenia w przepływie powietrza, zostały poinformowane o konieczności dokładniejszej diagnostyki.

Pacjentom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne badania.

 

GALERIA

II Biała Sobota na Okulistyce w tym roku w naszym szpitalu

23 września tego roku znów przebadaliśmy 110 osób w kierunku zaćmy. Tat jak poprzednio panie okulistki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Ewa Teresińska, Agnieszka Dawnis, Małgorzata Lisowiec udzieliły bezpłatnie szeregu porad i w przypadku odstępstw od normy wyjaśniły pacjentom, na czym powinno polegać dalsze postępowanie. Badana była ostrość widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, przezierność ośrodków optycznych i dno oka. Stwierdzono, że 43 pacjentów ma zaćmę zawansowaną nadającą się do zabiegu; 40 pacjentów ma zaćmę początkową wymagającą okresowych kontroli w poradni okulistycznej; u 27 pacjentów nie stwierdzono początku choroby. Wszystkim pacjentom dziękujemy za liczne przybycie, cierpliwość i wyrozumiałość.

GALERIA

 

 

Pierwsza taka operacja na Podkarpaciu w naszym szpitalu!

Pierwsza taka operacja na Podkarpaciu w naszym szpitalu!

Urolodzy Operacja FotZietal 3 maleze  Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu jako pierwsi na Podkarpaciu przeprowadzili operację wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 w dniu 26.09.2017. Zabieg likwiduje problem ciężkiego nietrzymania moczu spowodowanego niewydolnością zwieraczy, które nie poddaje się leczeniu innymi metodami.

 

 

 

Czytaj więcej...

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.