OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

zatrudni technika budowlanego z umiejętnością kosztorysowania.


Dodatkowe informacje udziela Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych pod nr tel. (016) 677 50 12