Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Ogłoszenie: Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej

Ogłoszenie: Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej

Miejsce pracy: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Termin składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu do dnia 21 grudnia 2016 roku do godz. 15.00 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. obronności i obrony cywilnej”. 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

zatrudni technika budowlanego z umiejętnością kosztorysowania.


Dodatkowe informacje udziela Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych pod nr tel. (016) 677 50 12

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Aparatury Medycznej


Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji i dokumentów oraz przewidywany zakres obowiązków znajdują się w załączniku

PRACOWNICY Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANO-REMONTOWYMI

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

poszukuje

do prac interwencyjnych pracowników z uprawnieniami budowlano –remontowymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w

Powiatowym Urzędzie Pracy

ul. Katedralna 5

37-700 Przemyśl

KONKURS

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko:

· Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem DziennejChemioterapii
· Pielęgniarki Oddziałowej Centralnego Bloku Operacyjnego ze Sterylizacją