1/WR/8/2015

Informacja o zawarciu jednej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na: sukcesywną  dostawę odczynników, kontroli i akcesoriów do analizatorów chemiluminescencyjnych IMMULITE ONE i IMMULITE 2000 z udziałem w kontroli międzynarodowej dla badań wykonywanych z wykorzystaniem analizatora immunochemicznego IMMULITE 2000 oraz  dzierżawę aparatu IMMULITE ONE (postępowanie nr: 1/WR/8/2015 – wg ewidencji zamawiającego).

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadom_o_zawarciu_umowy___na_wszppl.doc)Zawiadom_o_zawarciu_umowy___na_wszppl.doc96 kB2015-03-11 14:12