DZP/49/PN/2017

Dostawa paliw płynnych: Pb-95 i ON - na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.