Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/44/PN/2015

Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.