Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/16/PN/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb sterylizacji.

ZP/20/PN/2015

Dostawa odczynników, kontroli, testów, sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatów.

ZP/19/PN/2015

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych i innych materiałów medycznych.