Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/37/PN/2015

Malowanie pomieszczeń oraz naprawa siedzisk ławek parkowych.

ZP/30/PN/2015

Dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatów.

ZP/33/PN/2015

Dostawa sprzętu do leczenia wewnątrznaczyniowych tętniaków aorty.