Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/45/PN/2015

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

ZP/41/PN/2015

Dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatów II.

ZP/39/PN/2015

Dostawa leków różnych, materiałówki i materiałów medycznych.

ZP/38/PN/2015

Zakup i dystrybucja gazu - postępowanie przetargowe unieważniono.