Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/30/PN/2018

Sukcesywne dostawy szybkich testów diagnostycznych, materiałów kontrolnych oraz odczynników do wykonywania badań z zakresu analityki i mikrobiologii oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i panelem przeciwciał.

ZP/44/PN/2018

Usługa samochodowego transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/27/PN/2018

Sukcesywne dostawy sprzętu wewnątrznaczyniowego do zabiegów hybrydowych i wewnątrznaczyniowych

ZP/41/PN/2018

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz asortymentu niezbędnego do funkcjonowania kuchni szpitalnej.

ZP/28/PN/2018

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/1/US/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2018r., poz 1986)

NA

usługę ochrony obiektów i pozostałego majątku

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ZP/40/PN/2018

Sukcesywne dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji.

ZP/7/PN/2018

Dostawa radiofarmaceutyków - postępowanie zostało zamieszczone na portalu SMART PZP.

ZP/19/PN/2018

Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do Pracowni Hemodynamiki i Angiologii

ZP/26/PN/2018

Dostawy systemu płyt z ograniczonym kontaktem z kością - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

ZP/17/PN/2018

Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z dostosowaniem instalacji zlokalizowanych w "Budynku Energetycznym" przy ul. Monte Cassino 18.

ZP/21/PN/2018

Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych.

ZP/34/PN/2018

Zakup, montaż rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/18/PN/2018

  Dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem oraz specjalnymi narzędziami umożliwiającymi szybkie przeglądanie i ocenę badań wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby mammografu.