Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/phubajt/ftp/00_WSZP/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

 

logo projektów europejskich nowe

 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu informuje wszystkich pacjentów oraz mieszkańców naszego regionu, że w dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0022/17-00 o dofinansowanie projektu , pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z osią priorytetową VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna i działaniem 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Projekt obejmuje przebudowę wraz z technologią pomieszczeń administracji oraz istniejącego Oddziału Dermatologicznego pod Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddział Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz pełnym wyposażeniem.

 

Wartość całkowita projektu: 14. 823 529, 41 zł.

Wartość dofinansowania z EFRR: 10. 376 470,53 zł.

Wartość dofinansowania z Budżet Państwa: 2. 964 705,88 zł.

Wartość środków własnych: 1. 482 353 zł.

Kategoria: